ORGANIGRAMA

 

Actualment, la Junta que forma la Directiva de l’entitat està formada per les persones següents:

– Miguel Ángel Sanchez, President.

– Francico José González, Vicepresident primer.

– Cándido Viana, Vicepresident segon.

– Francisco Serra, Secretari.

– Antonio Martínez, Tresorer.

– Carla Caballero, Vocal: Protocol.

– Francisco Martret, Vocal: Responsable Instal·lacions.

– Gabriel Galindo, Vocal: Responsable Instal·lacions.

– José Antonio Arqués, Vocal: Responsable Seguretat.

– Damià Fernandez, Vocal: Recursos Interns.

– Joan Guinart, Vocal: Recursos Interns.

– Josep Asensio, Vocal: Responsable Àrea Institucional.

– Ramón Díaz, Vocal: Recursos Interns.

– Enrique Moreno: Adjunt Àrea Institucional.