ORGANIGRAMA

 

Composició de la junta directiva:

  1. Miguel A. Sánchez Ruiz – President
  2. Josep Asensio Larred – Vicepresident
  3. Damián Fernández Sampedro – Secretari
  4. Enrique Moreno Martínez – Vocal àrea social
  5. Joan Guinart Llobet – Vocal àrea institucional
  6. Antonio Rodríguez Vela – Vocal àrea esportiva
  7. Gabriel Galindo Cuadrado – Vocal àrea instal·lacions