L'actual junta directiva del Club de Futbol Badalona convoca eleccions a la presidència. Els donem a conèixer el calendari electoral.

 

                                         CONVOCATÒRIA D´ELECCIONS

 

 

                                            CALENDARI ELECTORAL

 

 1. Convocatoria d´eleccions (21/03/2012)
 2. Nombre de llocs fins a  (21)
 3. Càrrecs a proveir President, Secretari, Tresorer, Vicepresident, potestativament fins a 3 Vicepresidents mes.
 4. Podrán ser electors y candidats els socis majors d´edat, amb antiguitat minima d´un any, no estar suspés com a soci i estar inclòs en el cens electoral.

 

 1. Elecció de la Junta electoral (26/03/2012) Dilluns

 

L´ elecció es realitzarà per sorteig en acte públic a las 19:00 hores en el domicili social de l´ entitat carrer Termes Romanes, 1. Seran triats tres membres titulars i tres suplents..

 

 1. Presa de possessió de la Junta Electoral (28/03/2012) dimecres

 

 

      4.    Exposició del cens electoral. Inici del terma de reclamacions.                               

             29/03/2012 (dijous) al 02/04/2012 (dilluns)

 

El cens electoral estará exposat en el domicili social, desde el día 29 fins el 2 d´ abril de 2012.

      

 1.  Resolució de reclamacions. Aprobació del cens electoral (5/04/2012)                                                                                                                                           
 2. Presentació de candidatures. (10/04/2012 al 23/04/2012)

 

El termini de presentació de candidatures començarà el 10 d¨ abril y finalitzarà el día 23 d¨ abril.

 

Les candidatures hauran de ser proposades per un aval no inferior al 15% de socis. Cada soci nomès podrà propasar  una candidatura. Las propostes es realitzaran en el model oficial que editarà el club per el procés electoral. Proclamació provisional de candidats.

 

 1. Proclamació de candidats (27/04/2012) divendres

   

 1. Promoció de candidatures (28/04/2012) dissabte

 

 1. Votacions (06/05/2012) diumenge

 

Lloc Camp del Centenari, Avda. Navarra s/nº

Horari d´ obertura del col.legi electoral de 16 a 20 horas

Els electors hauran d´acreditar-se mitjant la presentació del carnet de soci, juntament amb el document nacional d´identitat

.

 

 Badalona, 21 de març de 2012       

 

                           .