Badalona, 9 d'abril de 2016 – El CF Badalona vol posar en coneixement de tots els seus socis i aficionats, per mitjà d'aquesta nota de premsa, l'actual estat de les negociacions amb l'Ajuntament de Badalona amb relació a la construcció del nou estadi municipal, així com el seu punt de vista al respecte i les actuacions que té intenció d'emprendre a fi de vetllar pels seus interessos com a organització.

En primer lloc, el club agraeix a tots els partits polítics de Badalona el seu suport incondicional a l'entitat, i reconeix ensems el fet que la totalitat dels grups amb representació política al Consistori s'incorporin a les comissions de seguiment sobre l'estat de les obres del futur estadi municipal. Sens dubte, una bona notícia per a totes les parts.

 

La nostra Junta Directiva, reunida dijous de forma extraordinària, vol comunicar:

Que el CF Badalona manté la seva posició inflexible pel que fa a la decisió de no acceptar, en cap cas, el retard en la inauguració del nou estadi municipal de Montigalà fins al gener de 2017, ja anunciat per la regidora del Districte Número 2, amb competències en l'àmbit material d'esports, Sra. Maria Gallardo Borrega. El club es fixa com a termini màxim de finalització de les obres el mes d'octubre del present any.

Que l'Ajuntament de Badalona s'ha compromès a materialitzar tres comissions de seguiment, separades i independents, que treballaran de forma coordinada al servei dels interessos conjunts del club i del Consistori, i que són les següents: la Comissió de seguiment de les obres del nou estadi municipal (ja existent i que a partir d'ara es reunirà amb una periodicitat màxima de quinze dies), la Comissió sobre el compliment del Conveni entre el club i l'administració relatiu a la utilització i els usos de les futures instal·lacions i, finalment, una tercera Comissió de seguiment de diverses contingències i assumptes històrics que el Govern municipal té pendents d'assumir, ja des de fa anys, respecte al nostre club.

Que el CF Badalona contractarà un arquitecte tècnic independent per al seguiment professional de l'execució de les obres del nou estadi, amb l'objectiu d'ajudar en el procés i sincronitzar millor els temps amb els treballs dels tècnics municipals.

Que l'Ajuntament de Badalona s'ha compromès a actuar amb total transparència vers el club i la ciutadania de Badalona i que, per consegüent, farà públics tots i cadascun dels conceptes i costos de les obres del futur estadi municipal.

Que el CF Badalona demanarà a l'Ajuntament de Badalona que executi un plantejament alternatiu efectiu a causa del retard anunciat en relació amb la inauguració del nou estadi, que inicialment, i per aprovació en Ple municipal, tenia un període de construcció fix establert clarament en un termini màxim de 25 mesos.

Que el CF Badalona ha quantificat en 278.000 euros les pèrdues econòmiques -derivades de contractes signats amb anunciants, campanyes de màrqueting i quotes de socis i abonats- que comportaria el susdit endarreriment en la inauguració del futur estadi municipal, la integritat de les despeses per al finançament del qual, cal insistir-hi, han estat obtingudes a partir de la subhasta pública del propi patrimoni del CF Badalona.

 

Així mateix, emplacem els nostres socis, seguidors i, en definitiva, tots els ciutadans de Badalona a donar suport tant al club com a les institucions públiques locals perquè aquest projecte de ciutat, que ens implica a tots, arribi finalment a bon port i sigui motiu d'orgull per a tots els badalonins. Per part del club reiterem la nostra ferma voluntat que tothom tingui sempre tota la informació necessària a l'abast, amb màxima limpidesa i sense ànim de desacreditar ningú ni anar en contra de res. I perquè en quedi constància traslladem públicament els continguts d'aquest comunicat, també, al Govern de Badalona i a totes les entitats d'àmbit municipal.

 

Amunt Badalona

 

cfbadalona.net