CLUB DE FUTBOL BADALONA

Convocatòria Junta general de socis 18 d'abril de 2023

 
 
 
1. INFORME ADMINISTRADOR CF BADALONA
2. PROJECTE COMÚ DE FUSIÓ
2.2. ANEX I
2.3. ADDENDA PROJECT COMÚ DE FUSIÓ
3. BALANÇ FUSIÓ
4. COMPOSICIÓ CONSELL ADMINISTRACIÓ
5. COMPTES ANUALS CF BADALONA
6. COMPTES ANUALS CF BADALONA FUTUR
7. ESTATUS CFBADALONA
8. ESTATUTS CFBADALONA FUTUR
9. ESTATUTS SOCIALS CFBADALONA SAE DESPRÉS DE LA FUSIÓ
10. INFORME EXPERT INDEPENDENT