El CF Badalona informa que després d'un mes d’intens treball conjunt amb l'Ajuntament de Badalona, s'han traçat línies de col·laboració entre el club i l’administració local.

El conveni signat el 30 de Març de 2017 contempla una subvenció de 100.000 euros i un contracte de patrocini de 109.000 al CF Badalona per part de l’Ajuntament, subjecte a disponibilitat pressupostària. Com que el pressupost municipal per a l’any 2017 no va ser aprovat fins al ple del passat 30 de maig, consistori i club van haver d’esperar fins aquell moment per poder ultimar els acords.

Aquesta situació ha generat al club una tensió de tresoreria al club per afrontar els pagaments dels dos últims mesos.

El president del Club de futbol Badalona Miguel Angel Sánchez  ha hagut d'avalar la quantitat de dues mensualitats completes a jugadors perquè no hi hagués denúncies per impagaments i es produís el descens administratiu del club.

El compromís entre ambdues institucions és acordar que el club assumirà el deute pendent amb les administracions públiques per obtenir els certificats de deute zero i d'altra banda l'Ajuntament engegarà tots els mecanismes subjectes a llei donar sortida a allò que recull el conveni. D’altra banda, des de l’Ajuntament també s’ha fet tot el procediment per tal de donar respostes a dues reclamacions que el club històricament reclamava. El club vol recordar que quedaran pendents els drets històrics de permuta urbanística.

Des del club volem agrair la predisposició, esforç i compromís polític de l’alcaldessa, Dolors Sabater, el primer tinent d’alcalde, Oriol Lladó,  per tal de resoldre la problemàtica. El club també agraeix a tots les forces i grup municipals de l'oposició i sobretot al (PSC) amb el seu líder al capdavant el SR. Alex Pastor i Rubén Guijarro en la seva voluntat de liderar el calendari de reunions, obligacions i compliments perquè es doni per resolta la solució a la problemàtica.

D'altra banda avui mateix iniciarem la signatura de contractes i renovacions dels jugadors que desitgem que formin part de la plantilla per a la temporada 17.18.

Volem agrair als socis, simpatitzants , mitjans , grups etc. a tots aquells que han confiat en aquesta junta directiva per vetllar i defensar els interessos del nostre gran club.

Miguel Angel Sánchez.

President del CF.Badalona.