Per unanimitat de la Junta Directiva del Club Futbol Badalona, es convoca l’Assemblea General de socis en sessió Ordinària per el proper dimarts dia 30 d’octubre de 2018 a les 19:00 hores en primera convocatòria, i a les 19:30 hores en segona, que se celebrarà al Rafael Hoteles Badalona, Avinguda Navarra, 6 -8, amb l’ordre del dia següent:

– Examen i aprovació, si escau, de l’informe del President, de la liquidació de l’exercici econòmic, del balanç i compte de resultats de la temporada 2017-2018 i del pressupost de l’exercici de la temporada 2018-2019.

– Informació sobre la situació del club amb l‘Ajuntament  Informació sobre la situació del procés de conversió a S.A.E aprovat en assemblea general 19 de Juny de 2018

– Nomenament i Ratificació dels membres de la Junta directiva designats de conformitat amb el que preveu l’art.29.1 dels Estatuts.

– Precs i preguntes.

– Nomenament d’interventors per a l’aprovació de l’acta de la sessió. S’informa els socis del seu dret d’informació sobre els afers inclosos en l’ordre del dia i del seu dret a conèixer les matèries objecte d’aprovació. Esperem la vostra assistència i aprofitem l’avinentesa per saludar-los atentament.