El Club de Futbol Badalona va celebrar l'assemblea general ordinària en la que els socis assistents van aprovar els comptes de l'anterior exercici, finalitzat amb un dèficit de 26.978 euros, degut fonamentalment a la baixada en el nombre de socis, els quals representen hores d'ara tan sols un 3% del pressupost, mentre que els abonats ho fan en un 1,5% També es va aprovar el pressupost previst per aquesta temporada, el qual ascendeix a 831.600 euros, havent de donar 32 altes a la Seguretat Social segons la normativa vigent.

El president Miguel Ángel Sanchez va fer una completa exposició de l'evolució del valor del patrimoni del club dins del context actual, el qual ha disminuït més del 60% en aquests dos darrers anys, situant-se per sota del seu valor inicial I havent-se de restar als préstecs rebuts entre el 2004 i el 2012.

La gran novetat va ser la intervenció del Regidor d'Esports Juan Fernández, en la que va expressar la voluntat de totes les forces polítiques de l'Ajuntament per tirar endavant la construcció de l'estadi, havent d'adequar els acords establerts en el 2006 a l'actual cojuntura econòmica i social. Fernández va reconèixer que el Consistori té un sostre de 22.000 metres quadrats que abans de la permuta eren propietat del club. Això comportaria el fet de portar a subhasta els terrenys de l'avinguda de Navarra, donant garanties de què aquesta licitació es produiria un cop finalitzada aquesta temporada i la construcció de l'estadi en un termini de 25 mesos a partir d'aleshores, podent estar llest per la campanya 2016-17. Aquesta proposta municipal s'acabarà de concretar en aquests propers dies i haurà de ser aprovada pels nostres socis en una propera assemblea extraordinària pendent de convocar.

Els socis també van donar el seu vist-i-plau a la creació de la secció de futbol sala, arran d'una proposta rebuda.

Fora de l'ordre del dia, els socis van decidir per unanimitat abolir la figura institucional de president honorífic a Fermin Casquete , no reconeguda als estatuts del club.