En la doble assemblea de socis, ordinària i extraordinària, celebrada dimarts 29 d’octubre, al Rafael Hoteles -amb la presència del notari Iván Emilio Robles, el delegat federatiu Jaume Reverter i dels advocats del despatx J.D. Valls-, vam fer un pas molt important cap a la transformació en Societat Anònima Esportiva.

Els nostres socis van aprovar el balanç econòmic de la temporada 2018/19, amb uns guanys de 9.340 euros. També va ser aprovat per unanimitat el pressupost d’aquest exercici que, per primer cop, supera el milió d’euros en els darrers anys.

El president, Miguel Ángel Sánchez, va exposar un resum del mandat de la seva junta directiva i va presentar als assistents, de forma visual, l’evolució del club des de l’any 2013 fins al 2019. Van quedar explicades totes les gestions realitzades amb l’Ajuntament de Badalona, així com amb el grup DITU, que han posat punt final al deute històric que arrossegava el club des del 2005.

A més, Miguel Ángel Sánchez va explicar el resultat de l’auditoria i va fer la comparativa de l’evolució econòmica del CF Badalona en els seus anys de mandat, que ha passat de tenir 7 milions d’euros de fons negatius a disposar d’uns fons propis per valor de 600.000 euros. Es va informar també dels assumptes jurídics que arrossega el club, amb l’ajuntament i amb altres entitats.

D’altra banda, el president Miguel Ángel Sánchez, va fer resum de totes les dificultats trobades per tal de poder fer efectiva la consecució de l’Estadi Municipal de Badalona, aprovat amb el vots a favor de tots els grups municipals de l’Ajuntament i després de 20 anys d’espera, finalment es va estrenar pel CF Badalona al gener de 2017.

Respecte l’àmbit esportiu, Miguel Ángel Sánchez va explicar que els futbolistes importants que van signar amb el CF Badalona durant la temporada 2018/19 ho van fer amb el compromís ineludible de marxar el mes de juny (és el cas de Néstor Albiach) i, el mes de desembre de 2018, la junta directiva va fer un esforç importantíssim per poder comptar amb els seus serveis.

Tot i que l’inici d’aquesta temporada ha estat negatiu i la junta directiva ha hagut de prendre decisions importants, com la d’acomiadar a l’àrea esportiva, a hores d’ara, espera obtenir bons resultats.

En la sessió extraordinària, la junta directiva presidida per Miguel Ángel Sánchez va cessar de manera generalitzada i els membres de la Comissió gestora van prendre possessió dels seus càrrecs. Finalment, els nostres socis van autoritzar, unànimement, que aquesta comissió desenvolupi els tràmits per a la transformació del club en SAE, que va ser a aprovada en assemblea de 2018.

#BadalonaÉsFutur
Foto: CFB.