Badalona, a 31 de maig de 2018

CONVOCATORIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
 

Per unanimitat de la Junta Directiva del Club Futbol Badalona, es convoca l'Assemblea General de socis en sessió Extraordinaria per el proper dimarts dia 19 de juny, a les 19:00 hores en primera convocatoria, i a les 19:30 hores en segona, que se celebrarà al Museu de Badalona – carrer Termes Romanes, 1 – amb l'ordre del día següent:

 

  • Examen i aprovació, si escau, de la constitució de Fundació.

  • Examen i aprovació, si escau, de l’inici dels tràmits per a la transformació de l'entitat en Societat Anónima Esportiva.

  • Examen i aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts per tal d'adaptar-los als requeriments de subsanació realitzats pel Registre d'Entitats Esportives de Catalunya, a la normativa esportiva vigent i a l’actual situació del club.

  • Examen i aprovació, si escau, de l’inici de procediment electoral.

  • Precs i preguntes.

  • Nomenament d'interventors per a l'aprovació de l'acta de la sessió.

 

S'informa els socis del seu dret d'informació sobre els afers inclosos en l'ordre del dia i del seu dret a conèixer les materies objecte d'aprovació.