Composició de la junta gestora:

 1. Carla Caballero Ayala
 2. Antonio Martínez Muñoz
 3. Francesc Serra Guillén
 4. Cándido Viana Valentín
 5. Francisco José González Ordóñez

Composició de la junta electoral:

 1. Soci Núm. 58: Justo Alarcón Merlos
 2. Soci Núm. 129: Carlos Caballero Fernández
 3. Soci Núm. 88:Enrique Procas Hernández

Suplents:

 1. Soci Núm. 118: Antonio Rodriguez Vega
 2. Soci Núm. 259: Xavier Lite Martínez
 3. Soci Núm. 265: Jonathan Mellado Solís

De conformitat amb el que estableixen l’article 30.2 dels Estatuts , la COMISSIÓ GESTORA del Club de Fútbol Badalona, en compliment de les funcions que estatutàriament té encomanades, ha acordat la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva del Club així com, simultàniament, i de conformitat amb lo previst als articles 39 i següents del Estatuts, la constitució de la Junta Electoral, la designació i la pressa de possessió dels seus membres.

#BadalonaÉsFutur

>> Descarregar: Convocatoria Comissió Gestora