Ahir dijous 29 d’octubre es va celebrar l’Assemblea Ordinària de socis a l’Estadi municipal a l’exterior de la grada, complint amb totes les mesures de seguretat davant el covid19 i amb la presència del notari Iván Emilio Robles, del delegat federatiu Jaume Reverter i dels advocats del despatx J.D. Valls.

Un dels temes fonamentals va ser l’aprovació de capital mínim per la constitució de la Societat Anònima Esportiva.

Els socis van aprovar el balanç econòmic de la temporada 2019/20 amb uns resultats positius de 84.269,95€. També va ser aprovat per unanimitat el pressupost d’aquest exercici 2020/21 per import d’1.060.000€ (finalment es mantindrà el mateix pressupost de l’any passat).

El president, Miguel Ángel Sánchez, van donar tot tipus d’explicació al socis/as , afirmava que serà un any molt complicat per poder complir el pressupost i que de moment només hi ha garantitzat el 30% de mateix.

A més, per complir amb lo aprovat a les assemblees anteriors, va ser aprovada la proposta de capital mínim per un valor de 1.041.608,44 euros per a la transformació del club en SAE.

Respecte a l’accés a l’Estadi es va explicar que per part del Club es farà tot lo possible perquè els socis i abonats accedeixin a l’estadi, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin.

A la propera assemblea després de l’aprovació del CSD es començarà el procés de compra d’accions, els socis tindran la primera opció de participació.

Tos els punts de l’ordre del dia van se aprovats per unanimitat sense cap vot en contra ni cap abstenció.

D’altra banda, es va fer un petit homenatge al treballador del club Paco Esquinas que malauradament ens va deixar al mes d’agost d’aquest any.

#BadalonaÉsFutur