Carta a l'atenció del Consell d'Administració de TRANSPORTS URBANS I SERVEIS GENERALS SAL (TUSGSAL)